Ένταξη


Η σχολική ένταξη, η ένταξη σε ομάδες συνομηλίκων και εξωσχολικών δραστηριοτήτων και απώτερα η ένταξη σε κάθε δραστηριότητα της κοινότητας είναι ο στόχος κάθε παρέμβασης ΑΒΑ για παιδιά με Αυτισμό ή άλλες ειδικές ανάγκες. Η προσεκτική μελέτη των δεξιοτήτων και αναγκών του μαθητή είναι απαραίτητη πριν το σχεδιασμό της διαδικασίας ένταξης και η ποιοτική εκπαίδευση των συνοδών θα εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητά της.

Στο Μαγικό Σύμπαν προσφέρουμε συμβουλές, εκπαίδευση και εποπτεία της διαδικασίας ένταξης για μετάβαση στο σχολείο και συμμετοχή στις δραστηριότητες της κοινότητας και για την εργασιακή ένταξη στους νέους. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας e-mail στο kdounavi@magiko-sympan.gr.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *