Επαγγελματική εξουθένωση στους επαγγελματίες που εργάζονται στον χώρο της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς


Η εργασία σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο φέρνει μεγάλη ικανοποίηση και αισθήματα πληρότητας στους επαγγελματίες με πάθος για αυτό που κάνουν. Στον τομέα των ειδικών αναγκών, οι αναλυτές συμπεριφοράς έχουν την ευκαιρία να προάγουν ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή των μαθητών τους και να παρατηρήσουν την πορεία τους προς περισσότερη ανεξαρτησία, κοινωνική ένταξη και ευτυχία.

Εκτός από την υψηλή ικανοποίηση με μια τόσο σημαντική ενασχόληση, η ποιότητα του ίδιου του εκπαιδευτικού προγράμματος επίσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ετοιμότητα και την επιδέξια εκτέλεση των επιμέρους εργασιών από τους επαγγελματίες. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι μια καλή κατανόηση των θεωρητικών αρχών σε συνδυασμό με μια επιδέξια εκτέλεση των καθηκόντων και μια καλά σχεδιασμένη εποπτεία από έναν Πιστοποιημένο Αναλυτή Συμπεριφοράς μεταπτυχιακού (BCBA®) ή διδακτορικού επιπέδου (BCBA-D™) αποτελούν το τέλειο μίγμα για ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό πρόγραμμα βασισμένο στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Applied Behaviour Analysis/ABA).

Δυστυχώς, μερικές φορές ορισμένες συνθήκες μπορεί να μειώσουν την εργασιακή ικανοποίηση, να αυξήσουν το ρίσκο επαγγελματικής εξουθένωσης και να οδηγήσουν σε συχνές απουσίες και αλλαγή προσωπικού και μη ποιοτική παροχή υπηρεσιών ΑΒΑ. Αυτές οι συνθήκες συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, λίγους πόρους, επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις με τους συναδέλφους ή τους επόπτες και εργασία με πελάτες που παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά. Οι νεότεροι εργαζόμενοι που δεν έχουν υποστηρικτικό κοινωνικό δίκτυο και εργάζονται περισσότερες ώρες φαίνεται να αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης. Φυσικά, μαζί με τον εργαζόμενο που υποφέρει, υποφέρει επίσης ο αποδέκτης των υπηρεσιών και η οικογένειά του, καθώς και οι συνάδελφοι και ο εκπαιδευτικός οργανισμός.

Μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι επαγγελματίες που εργάζονται στον χώρο ανάλυσης συμπεριφοράς, ειδικά όσοι εργάζονται στο σπίτι, μπορεί να αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης. Σε μια πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήσαμε, εξετάσαμε τα ποσοστά εξουθένωσης και το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης και επιβεβαιώσαμε ότι περίπου δύο στους τρεις υποφέρουν από μέτρια έως υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ενώ νιώθουν χαμηλή έως μικρή εργασιακή ικανοποίηση. Αυτά τα ευρήματα είναι ανησυχητικά δεδομένου ότι η ποιότητα των υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους επαγγελματίες.

Στην προσπάθειά μας να καθορίσουμε τον τρόπο πρόληψης της εξουθένωσης και της χαμηλής ικανοποίησης στο εργασιακό περιβάλλον, να προστατέψουμε την ευημερία των εργαζομένων και των πελατών και να βελτιστοποιήσουμε τα προγράμματα ΑΒΑ, εντοπίσαμε κάποιες αποτελεσματικές στρατηγικές. Για τους θεραπευτές ΑΒΑ και τους φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των Εγγεγραμμένων Τεχνικών Συμπεριφοράς (ΕΤΣ, Registered Behavior Technicians™), το κλειδί είναι η συχνή εποπτεία σε συνδυασμό με την κοινωνική στήριξη από συναδέλφους. Οι Πιστοποιημένοι Αναλυτές Συμπεριφοράς (BCBA®) και οι Πιστοποιημένοι βοηθοί Αναλυτές Συμπεριφοράς (BCaBA®) επίσης επωφελούνται από την ύπαρξη ενός υποστηρικτικού δικτύου στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό το κοινωνικό δίκτυο συμπεριλαμβάνει μια πολυμελή ομάδα, πιστοποιημένους επαγγελματίες, συχνές και θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της ομάδας και μια κουλτούρα συνεχούς εκπαίδευσης. Το να γνωρίζουμε αυτές τις στρατηγικές μας επιτρέπει να οικοδομήσουμε μια ισχυρή ομάδα επαγγελματιών που διαρκώς αναπτύσσονται, αλληλοϋποστηρίζονται και είναι ικανοί να προσφέρουν τη βέλτιστη εκπαιδευτική εμπειρία στους μαθητές τους.

Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη για την επαγγελματική εξουθένωση και την εργασιακή ικανοποίηση μεταξύ των επαγγελματιών στο χώρο της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς, κάντε κλικ εδώ.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *