Εποπτεία Θεραπείας


Η ποιότητα και ακεραιότητα της θεραπευτικής παρέμβασης καθορίζονται από το επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας του ατόμου που τις εποπτεύει και εφαρμόζει. Για αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο η εποπτεία των προγραμμάτων βασισμένων στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA-based programmes) να γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους αναλυτές συμπεριφοράς (π.χ., BCBAs).

Στο Μαγικό Σύμπαν παρέχουμε επιτόπιες και από απόσταση εποπτείες του θεραπευτικού προγράμματος του μαθητή και προσφέρουμε συμβουλές για το πώς να βελτιώσετε τις διδακτικές μεθόδους, να δημιουργήσετε αποτελεσματικά διδακτικά υλικά, να παρακολουθείτε την πρόοδο, να προσθέσετε πιο πολύπλοκους στόχους στο πρόγραμμα και να αυξήσετε το κίνητρο του μαθητή. Ακόμη, εκπαιδεύουμε τους θεραπευτές και τους γονείς για τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος.

Εποπτείες προσφέρονται για παιδιά με Αυτισμό ή άλλες ειδικές ανάγκες για προγράμματα ΑΒΑ στο σπίτι, προγράμματα ένταξης στο σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες, ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων και άλλα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για το πώς να ξεκινήσετε και να συντηρήσετε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα με τη λήψη συχνών εποπτειών.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *