Η Φιλοσοφία μας


Το Μαγικό Σύμπαν είναι αφιερωμένο στη στήριξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αλλά και των οικογενειών τους μέσω της παροχής αποτελεσματικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπευτικών προγραμμάτων. Ειδικεύεται στις Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού αλλά προσφέρει επίσης υποστήριξη σε παιδιά, νέους και ενήλικες με ένα εύρος δυσκολιών, όπως ελλειμματικές κοινωνικές δεξιότητες και διαταραχές επικοινωνίας και λόγου ή αγχώδεις διαταραχές.

Το Μαγικό Σύμπαν είναι το πρώτο κέντρο στην Ελλάδα που εποπτεύεται από Πιστοποιημένο Αναλυτή Συμπεριφοράς και μάλιστα Διδακτορικού επιπέδου (Board Certified Behavior Analyst-Doctoral: BCBA-D) και παράγει ενεργά νέα ερευνητικά δεδομένα.

Η μεθοδολογία μας βασίζεται στις πιο σύγχρονες μεθόδους παρέμβασης με επιστημονικά τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα. Ειδικευόμαστε στη διδασκαλία ενός εύρους δεξιοτήτων, όπως πολύπλοκες λεκτικές, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες και στη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς. Ο σχεδιασμός των Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΕΕΠ) που προσφέρουμε βασίζεται στις αρχές της Ανάλυσης Συμπεριφοράς λαμβάνοντας υπόψη την Ανάλυση της Λεκτικής Συμπεριφοράς όπως περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Skinner (1957) και άλλους συγγραφείς (π.χ., Jack Michael) και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα πιο πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, με αποτέλεσμα οι δεξιότητες επικοινωνίας και λόγου να διδάσκονται λειτουργικά κι αποτελεσματικά.

Η Ανάλυση Συμπεριφοράς είναι η επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά και μάθηση, περιλαμβάνοντας δεξιότητες κάθε τύπου. Είναι ένας τρόπος ανάλυσης τόσο των απλών όσο και σύνθετων ανθρώπινων συμπεριφορών, όπως ο λόγος και οι γνωστικές διαδικασίες. Χαρακτηριστικό της είναι ότι δίνει έμφαση σε κάθε άτομο ξεχωριστά και περιγράφει λειτουργικά τις περιβαλλοντικές μεταβλητές που καθορίζουν την κάθε συμπεριφορά υπό μελέτη. Η επιστήμη της Ανάλυσης Συμπεριφοράς είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο για την ερμηνεία του τρόπου δράσης των ατόμων και το σχεδιασμό των κατάλληλων μεθόδων για την αλλαγή του, όταν δεν είναι αποτελεσματικός, ή την πρόσληψη νέων δεξιοτήτων, όταν οι υπάρχουσες δεν είναι αρκετές. Η επιρροή της είναι τεράστια σε όλους τους τομείς που έχει εφαρμοστεί, όπως για παράδειγμα την ειδική αγωγή, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την ψυχοθεραπεία αλλά ακόμη και την οργάνωση επιχειρήσεων, και το πεδίο εφαρμογής της είναι ευρύτατο, όντας αποτελεσματική σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και με διαφόρων ειδών δυσκολίες, όπως για παράδειγμα παιδιά με προβλήματα ανάγνωσης και γραφής, παιδιά με αυτισμό, ενήλικες με αφασικό επεισόδιο, καπνιστές που επιθυμούν να απεξαρτητοποιηθούν, γυναίκες με προβλήματα βάρους και τα λοιπά.

Η Ανάλυση της Λεκτικής Συμπεριφοράς (Analysis of Verbal Behaviour) βασίζεται στην ίδια μεθοδολογία και δίνει έμφαση στη λειτουργικότητα του λόγου. Αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα λόγου αντιμετωπίζονται τροποποιώντας τους κατάλληλους παράγοντες για να σχεδιαστεί μια παρέμβαση που να εγγυάται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η ορολογία αλλά και οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε βασίζονται στην ανάλυση του λόγου όπως περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Skinner (1957) και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις πρόσφατες ερευνητικές ανακαλύψεις για μια πιο αποτελεσματική διδασκαλία του λόγου. Οι πιο πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η Ανάλυση της Λεκτικής Συμπεριφοράς περιλαμβάνει τις καλύτερες μέχρι τώρα τεχνικές για την ανάπτυξη και βελτίωση του λόγου.

Ένας από τους ιδιαίτερους τομείς ενδιαφέροντός μας είναι οι Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού. Στο Μαγικό Σύμπαν προσφέρονται ευρέως φάσματος υπηρεσίες, που καλύπτουν τις ανάγκες παιδιών και νέων με Αυτισμό, Asperger ή άλλες Αναπτυξιακές Διαταραχές ανεξαρτήτως ηλικίας και επιπέδου δεξιοτήτων. Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Applied Behavior Analysis: ABA) είναι η μόνη θεραπευτική παρέμβαση με επιστημονικά τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των ΔΦΑ μέχρι τώρα. Η εφαρμογή των αρχών της Ανάλυσης της Λεκτικής Συμπεριφοράς (Verbal Behavior Analysis: VBA), η οποία επίσης βασίζεται στην Ανάλυση Συμπεριφοράς, η εκπαίδευση στο φυσικό περιβάλλον (Natural Environment Teaching: NET) αλλά και ο σχεδιασμός ενός πλήρους και εξατομικευμένου προγράμματος είναι κλειδιά για την επιτυχή διδασκαλία όλων των απαραίτητων εξιοτήτων αλλά και τη γενίκευσή τους. Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, μια αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβάση συγκεντρώνει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Βασίζεται στην Επιστήμη της Ανάλυσης Συμπεριφοράς: Αυτό είναι το κλειδί κάθε ποιοτικής θεραπευτικής παρέμβασης και σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται τεχνικές των οποίων η αποτελεσματικότητα έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά και για τις οποίες τα ερευνητικά συμπεράσματα έχουν δημοσιευθεί σε διεθνούς επιστημονικού κύρους περιοδικά ειδικευμένα στην Ανάλυση Συμπεριφοράς, όπως το Journal of Applied Behavior Analysis (JABA).
  • Σχεδιάζεται και εποπτεύεται από κατάλληλα εκπαιδευμένους Αναλυτές Συμπεριφοράς (π.χ., BCBAs) και εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές.
  • Είναι εντατική και εξατομικευμένη: Ιδανικό θεωρείται να εφαρμόζεται για τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα και στα αρχικά στάδια κάθε θεραπευτής να διδάσκει αποκλειστικά έναν μαθητή.
  • Ξεκινά πρώιμα: Ιδανικό θεωρείται η παρέμβαση να ξεκινάει πριν τα 4 έτη.
  • Άλλοι παράγοντες συνεισφέρουν στα θετικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα η ενεργή συμμετοχή των γονέων στη θεραπευτική διαδικασία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *