Τι σημαίνει “Πιστοποιημένος Αναλυτής Συμπεριφοράς®-BCBA®”


Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι η Ανάλυση Συμπεριφοράς αποτελεί την επιστημονική βάση της πιο αποτελεσματικής παρέμβασης για τα άτομα με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Καθώς η Ανάλυση Συμπεριφοράς είναι μια επιστήμη, η ποιότητα και ακεραιότητα της παρέμβασης που σχεδιάζεται με βάση αυτήν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εκπαίδευση που έχει λάβει ο ειδικός που την σχεδιάζει κι επιβλέπει.

Με σκοπό την εγκαθίδρυση συγκεκριμένων κριτηρίων για την αναγνώριση και πιστοποίηση των Αναλυτών Συμπεριφοράς στην Αμερική ιδρύθηκε το 1998 η Επιτροπή Πιστοποίησης Αναλυτών Συμπεριφοράς (Behavior Analyst Certification Board®-BACB®). Σήμερα, διάφορα κράτη έχουν αναγνωρίσει κι ενσωματώσει  στο σύστημα εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ασφάλισης τα κριτήρια πιστοποίησης των Αναλυτών Συμπεριφοράς και θεωρείται δεδομένο ότι οι επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες στον κλάδο της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (Applied Behaviour Analysis-ABA) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι.

Μέχρι σήμερα, 2015, έχουν εγκαθιδρυθεί 4 επίπεδα πιστοποίησης (δείτε από το ανώτερο προς το κατώτερο) και συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο επαγγελματίας κάθε επιπέδου:

  1. Πιστοποιημένος Αναλυτής Συμπεριφοράς Διδακτορικού επιπέδου (Board Certified Behaviour Analyst® Doctoral level: BCBA-D™)
  2. Πιστοποιημένος Αναλυτής Συμπεριφοράς (Board Certified Behaviour Analyst®-BCBA®)
  3. Πιστοποιημένος Βοηθός Αναλυτής Συμπεριφοράς (Board Certified assistant Behaviour Analyst®-BCaBA®)
  4. Εγγεγραμμένος Τεχνικός Συμπεριφοράς (Registered Behavior Technician™-RBT™)

O Πιστοποιημένος Αναλυτής Συμπεριφοράς Διδακτορικού επιπέδου (BCBA-D™) είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας με σπουδές διδακτορικού επιπέδου, έχει ολοκληρώσει εκτενή ακαδημαϊκή εκπαίδευση στην Ανάλυση Συμπεριφοράς και έχει εκτενή κλινική και ερευνητική εμπειρία στον κλάδο.

Ο Πιστοποιημένος Αναλυτής Συμπεριφοράς (BCBA®) είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας με σπουδές επιπέδου Master, έχει ολοκληρώσει εκτενή ακαδημαϊκή εκπαίδευση στην Ανάλυση Συμπεριφοράς και έχει εκτενή κλινική εμπειρία στον κλάδο.

Ο Πιστοποιημένος Βοηθός Αναλυτής Συμπεριφοράς (BCaBA®) είναι επαγγελματίας που δουλεύει υπό την εποπτεία ενός BCBA-D ή BCBA, έχει σπουδές επιπέδου Bachelor, έχει ολοκληρώσει ακαδημαϊκή εκπαίδευση στην Ανάλυση Συμπεριφοράς και έχει κλινική εμπειρία στον κλάδο.

Ο Εγγεγραμμένος Τεχνικός Συμπεριφοράς (RBT™) είναι επαγγελματίας που εργάζεται υπό την συνεχή εποπτεία ενός BCBA-D™, BCBA® ή BCaBA®, έχει ολοκληρώσει τη λυκειακή βαθμίδα εκπαίδευσης καθώς και ένα εισαγωγικό σεμινάριο στην Ανάλυση Συμπεριφοράς διάρκειας 40 ωρών και έχει αξιολογηθεί για τις ικανότητές του από έναν BCBA-D ή BCBA.

Οι επαγγελματίες αυτών των κατηγοριών εργάζονται σε στενή συνεργασία και παρότι οι ρόλοι τους διαφέρουν αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια μιας αποτελεσματικής παρέμβασης που θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στον τελικό αποδέκτη των υπηρεσιών.

Είναι σημαντικό οι οικογένειες που αποζητούν ποιοτικές υπηρεσίες να ενημερώνονται για την εκπαίδευση/πιστοποίηση του επαγγελματία που θα τους τις προσφέρει. Εξίσου σημαντικό είναι οι επαγγελματίες που χρειάζονται κλινική εποπτεία αλλά και οι φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές στην Ανάλυση Συμπεριφοράς να ενημερώνονται για την εκπαίδευσης/πιστοποίηση του επαγγελματία που θα τους εποπτεύσει/αξιολογήσει αλλά και για τη δυνατότητα του προγράμματος εκπαίδευσης να τους δώσει πρόσβαση σε κάποιο επίπεδο πιστοποίησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα κριτήρια πιστοποίησης, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της BACB κάνοντας κλικ εδώ.

Για να δείτε το πρόγραμμα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του Centre for Behaviour Analysis του Πανεπιστημίου Queen’s Belfast που είναι αναγνωρισμένο από την ABAI και σας δίνει πρόσβαση στην πιστοποίηση BCBA (εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια που θέτει η BACB), κάντε κλικ εδώ.

Το Μαγικό Σύμπαν είναι ο πρώτος πάροχος υπηρεσιών στην Ελλάδα που ξεκίνησε να προσφέρει υπηρεσίες από Πιστοποιημένο Αναλυτή Συμπεριφοράς (BCBA-D™), παρέχει κλινικές εποπτείες σύμφωνα με τα κριτήρια της BACB και διοργανώνει σεμινάρια συνεχούς εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια των αναγνωρισμένων από την BACB φορέων (BACB Approved Continuous Education Provider IP-14-2428). Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορούμε να απαντήσουμε στις ανάγκες σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο kdounavi@magiko-sympan.gr.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *