Πρώιμη Εντατική Παρέμβαση ΑΒΑ


Η επιστήμη της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) αποτελεί τη βάση για μια αποτελεσματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση για παιδιά με Αυτισμό και άλλες ειδικές ανάγκες. Έρευνες με παιδιά με Αυτισμό έχουν δείξει ότι η παρέμβαση πρέπει να ξεκινάει πριν τα 4 έτη, να βασίζεται στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA), να είναι εντατική (δηλαδή, ένας θεραπευτής να διδάσκει έναν μαθητή για τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα), να παρέχεται από επαγγελματίες που έχουν λάβει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στην Ανάλυση Συμπεριφοράς (δηλαδή BCBAs) και να εμπλέκει τους γονείς.

Στο Μαγικό Σύμπαν, μετά από χρόνια παροχής υποστήριξης σε παιδιά από πολυάριθμες Ευρωπαϊκές και μη χώρες, κατέχουμε την απαραίτητη πραγματογνωμοσύνη για το σχεδιασμό ενός επιτυχούς προγράμματος για το μαθητή. Ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των παιδιών μέσω της παροχής αποτελεσματικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης εκπαίδευσης και απώτερα να καταφέρουμε την ουσιαστική ένταξη. Για να κατακτήσουμε αυτόν τον στόχο, δουλεύουμε σε στενή συνεργασία με την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας e-mail στο kdounavi@magiko-sympan.gr.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *