Προς την πραγματική πολυ-επιστημονικότητα


Διαβάστε το άρθρο μας που δημοσιεύτηκε από το Centre for Education Research and Practice με τίτλο “Προς την πραγματική πολυ-επιστημονικότητα: Πώς η ανάλυση συμπεριφοράς μπορεί να τροφοδοτήσει την διεπιστημονική συνεργασία.”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *